Fyra års VÄRLDSPOLITIK i KARIKATYRER: ... berättad i tusch av världens främsta tecknare och beledsagad av korta texter, skildrande krigets fortlöpande utveckling 1939-1943

fyra_ars_varldspolitik_i_karikatyrer_berattad_i_tusch_av_varldens_framsta_tecknare_och_beledsagad_av_korta_texter_skildrande_krigets_fortlopande_utveckling_1939_1943.pdf
Teckningarna i boken visar hur olika karikatyrtecknare uppfattade och beskrev världspolitiska händelser vid tiden då de inträffade, från Tysklands annektering (anschluss, sv. anslutning) av Österrike 12 mars 1938 via andra världskrigets utbrott genom Tysklands anfall på Polen 1 september 1939 till de allierades erövring av Tunis och Bizerte 7 maj 1943, axelmakternas sista fäste i Afrika. Teckningarna är redigerade och fortlöpande kommenterade av P. A. Fogelström och Svend Bahnsen.
  • Utgiven: 2015-05
  • Förlag: Bokförlaget Hackspetten
  • Författare: Viveka Adelswärd
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789163786259
brownebombers.org 2018