Politik & Filosofi

politik_and_filosofi.pdf
Stå för, och förstå konsekvenserna av,det du säger, vill, tycker och gör.Boken består av tre delar.PolitikSverige idag:- Den mentala hälsan blir sämre och sämre.- Det saknas resurser till en bra välfärd ochtill en väl fungerande infrastruktur.- Ökande konflikter mellan olika grupper.Jag skriver om orsaker och föreslår åtgärdersamt ger lite andra kommentarer med syfteatt Sverige åter ska bli ett föregångsland.FilosofiMin ambition är att kommentera viktiga frågoroch ämnen, speciellt moral, utan att användaobegripliga ordmassor med konstiga ord ochvändningar som "riktiga" filosofer gärna gör.Lite tillTankar om allt möjligt, förslag på en nyideologi plus diverse trevande litteräraförsök jag gjort genom åren.www.KentTOlsson.se
  • Utgiven: 2015-03
  • Förlag: Vulkan Bokförlag
  • Författare: Kent T Olsson
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789163779459
brownebombers.org 2018