Retoriken och verkligheten

retoriken_och_verkligheten.pdf
Mänskliga rättigheter i Europa. De mänskliga rättigheterna är mer relevanta än någonsin. I den konkreta verkligheten kränks de på område efter område – också på vår kontinent. Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, beskriver främlingsfientlighet, homofobi, diskriminering av romer, kränkningar av barn, våld mot kvinnor och eftersläpande orättvisor för många människor med funktionshinder. Fängelserna är överfyllda och rättsstaten korrumperad på flera håll. Under den ekonomiska krisen har de mest sårbara drabbats hårdast. Thomas Hammarberg menar att mänskliga rättigheter på intet sätt är orealistiska. De preciserar värden och normer som är livsviktiga för ett fredligt, anständigt och rättvist samhälle. Det är en fråga om politisk vilja om de ska bli verklighet.
  • Utgiven: 2012-01
  • Förlag: Atlas
  • Författare: Thomas Hammarberg
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789173898485
brownebombers.org 2018